Uzman Arabuluculuk Eğitimi (Uzun Eğitim) 3

15.02.2021 – 30.02.2021 tarihleri arasında Enerji sektöründe uzmanlığı Adalet Bakanlığınca kabul edilen kişilere 48 saat teori 24 saat uygulama olarak toplamda 72 saat olarak Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi işbirliği ile verilmiştir.