Uzman Arabuluculuk Eğitimi (Temel Eğitim)

23.11.2020 – 10.12.2020 tarihleri arasında Enerji sektöründe uzmanlığı Adalet Bakanlığınca kabul edilen kişilere ilk grup eğitimi 12 saat teori 12 saat uygulama olarak toplamda 24 saat olarak Hacı Bayram Veli Üniversitesi işbirliği ile verilmiştir.