Hakkımızda

Arabuluculuk Hakkında

Arabuluculuk, günümüzde dostane yollarla uyuşmazlık çözüm yöntemleri içinde en yaygın olarak bilinen ve uygulanan uyuşmazlık çözüm yöntemidir.

Arabuluculuk, sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, uzmanlık eğitimi almış, tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişi olan arabulucunun katılımıyla yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemidir.

Arabuluculuk görüşmelerinde, tarafların birbirleri ile iletişim kurmaları ve bu iletişimin pekiştirilmesi suretiyle, birbirlerine ait menfaatleri ve ortak yönleri daha iyi anlamaları ve somut duruma göre işlerlik kazanabilecek değişik çözüm seçeneklerini genel bir çerçevede üretip, değerlendirmeleri sağlanır. Arabuluculuk sürecinin işleyişinde ve sonucun elde edilmesinde tümüyle taraflar egemendir.

Karşı tarafla aranızda hukuki bir uyuşmazlık çıktıktan sonra, mahkemede dava açmadan veya tahkime başvurmadan önce arabulucuya gidebileceğiniz gibi, mahkemede dava açtıktan sonra da arabulucuya gidebilirsiniz.

Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü Enerji Uyuşmazlıkları Arabuluculuk Merkezi (EHAE-ENAR), enerji sektöründe yaşanan uyuşmazlıkların daha hızlı ve daha düşük maliyetle enerji sektörüne ve enerji hukukuna hakim arabulucular tarafından çözülmesi amacıyla kurulmuştur.

Uyuşmazlıkların EHAE-ENAR arabuluculuk kurallarına (Enerji Uyuşmazlıkları Arabuluculuk Kuralları) göre çözümlenebilmesi için, tarafların yaptıkları sözleşmelere; “İşbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklar, Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü Enerji Uyuşmazlıkları Arabuluculuk Merkezi Arabuluculuk Kuralları uyarınca çözümlenecektir. Arabulucular Enerji Uyuşmazlıkları Arabuluculuk Merkezi tarafından seçilir.” şeklinde bir madde koymaları yeterlidir

Bu doğrultuda, Türkiye’de münhasıran Enerji Uyuşmazlıklarının çözümünde ilk defa kurumsal arabuluculuk hizmeti veren Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü Enerji Uyuşmazlıkları Arabuluculuk Merkezine (EHAE-ENAR) başvurarak arabuluculuk başvuru dilekçesini doldurabilir ve arabuluculuk@enerjihukuku.org.tr adresine gönderebilirsiniz.

Dilekçenizin EHAE-ENAR’e ulaşmasından itibaren en kısa süre içinde EHAE-ENAR Sekretaryası sizinle ve karşı tarafla iletişime geçecektir. Talep etmeniz halinde Merkezimiz doğrudan karşı tarafla iletişime geçebilir ve uyuşmazlığınızın arabuluculuk yoluyla çözümü konusunda karşı tarafı bilgilendirebilir.

Uyuşmazlığınızın niteliği de dikkate alınarak, Enerji sektörünü yakından tanıyan, enerji hukukuna hakim arabulucuların yer aldığı arabulucu listemizden bir arabulucu tavsiye edilecektir. Ayrıca siz de arabulucu listemizden seçim yapabilirsiniz.

EHAE-ENAR sizlere uyuşmazlığınızın arabuluculuk yoluyla çözümü konusunda Sekretarya hizmeti ve arabuluculuk görüşmelerinizi güvenilir ve rahat bir ortamda gerçekleştirebileceğiniz uluslararası standartlara sahip fiziki mekân imkânı sunacaktır.

Merkezimiz söz konusu kurumsal hizmetler için sizden herhangi bir ücret talep etmeyecektir.